Lưu trữ hàng ngày: 30 Tháng Sáu, 2020

Tivi hỏng màn hình, nháy màn hình có sửa được không?

Tivi hỏng màn hình, nháy hình ảnh, xuất hiện kẻ ngang có sửa được không? Hiện tượng trên màn hình tivi xuất hiện nhiều đường...

Tin xem nhiều