Các mức điện áp bo LED Tivi sony 43w950D, 43W800C

Sửa chữa Tivi mà không biết được sơ đồ mạch điện tử, không hiểu các mức điện áp từng khu vực thì rất khó để kiểm tra sửa chữa. Trên đây là sơ đồ các nguồn trên bo led, bo cao áp của tivi sony 43w950D, 43w800. Anh em thợ cần biết tham khảo hình.