CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

0
273

CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

Ý NGHĨA CÁC CHÂN IC 5L0380R.

Chân 1 nối với mát
chân 2 là C của sò(chân D sò trường)
chân 3 là điện áp mồi(lấy 1 điện trở tầm 300k gim từ C sò về.và nối với 1 đường từ biến áp hồi về)
chân 4 nối với 1 chân opto(1 chân opto gim mát)
dùng 1 tụ gim 2 chân opto(tụ từ 103 đến 104)điều này rất quan trọng,nhiều lúc nguổn ra bị giật
ưu điểm con này là ít chân,dễ kiếm,giá thành rẻ,thường có trong nguồn đầu đĩa đầu chảo,đặc biệt trong nguồn đầu đĩa cali

 

CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.
SƠ ĐỒ CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.
1 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

KẾT QUẢ CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁCH ĐỘ NGUỒN XUNG VỚI 5L0380R CHO TIVI LED, TV 4K.

THÀNH CÔNG RỒI ĐÓ BẠN.