Cách sửa chữa tivi sony nháy 6 nháy đỏ chạy IC BD9397EFV.

0
243

Cách sửa chữa tivi sony nháy 6 nháy đỏ chạy IC BD9397EFV.

Dưới đây là một số hình ảnh sửa chữa với dòng tivi sony sử dụng ic BD9397EFV thông dụng ở một số modem 40R452A, 32R300, 32R452…vv. Kính mời quý vị tham khảo.

sửa chữa tivi sony nháy 6 nháy đỏ chạy IC BD9397EFV

sửa chữa tivi sony nháy 6 nháy đỏ chạy IC BD9397EFV

sửa chữa tivi sony nháy 6 nháy đỏ chạy IC BD9397EFV

Ở những hình anh trên đây anh em lấy một con điện trở (R = 10k). Nối từ chân 31 nối xuống mass ( GND ). là chạy nhé. Lưu ý đây chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời và không hiệu quả với những modem tivi led già chuẩn bị hỏng dàn led nhé.